กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมนนิพา ทองมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอาซูรา มะ