กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมนนิพา ทองมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอาซูรา มะ