กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชัญญา สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวซูไฮนะ อาลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์