กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวซูไฮนะ อาลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1