ภาพกิจกรรม
8 พ.ค. 66 รับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัด (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการ และ นางสาวเสาวนีย์ หูเขียว นำนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ลานกลาง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต รายชื่อนักเรียนมีดังนี้
1 ด.ช. กฤติธี พลสมัคร
2 ด.ญ. เปมิกา อนันต์ชัยวรรกุล
3 ด.ญ. ปัญญาณัฏฐ์ สมตัว
4 ด.ญ. อลิสสา ต่วนศิริ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,23:15   อ่าน 22 ครั้ง